Privacy

Het nationaal fietspanel waarborgt uw privacy.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt:
– om u uit te nodigen voor onderzoeken;
– voor persoonlijke correspondentie in relatie tot het panel en de onderzoeken.

Door u aan te melden als deelnemer van het nationaal fietspanel geeft u toestemming om:

– via het door u opgegeven emailadres uitnodigingen te ontvangen voor deelname aan online onderzoek;
– door u verstrekte gegevens op te nemen in een gegevensbestand (database);
– de in online onderzoeken door u verstrekte gegevens anoniem te verwerken in publicaties voor publiciteitsdoeleinden en voor het beïnvloeden van overheden en bedrijven.

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij de wet hiertoe dwingt.

Publicaties
De in de online onderzoeken verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt tot publicaties over de mening van Nederlandse fietsers en worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden en voor het beïnvloeden van overheden en bedrijven.

Privacywetgeving
Het nationaal fietspanel werkt volgens de eisen in de Nederlandse Privacywetgeving. De gegevensverwerking door het nationaal fietspanel is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.